Aksijalni ventilatori

Ventilacija industrijskih objekata, magacina, garaža, kafića, restorana, svečanih sala, roštiljnica, raznih sušara. Ventilatori za farme svinja, krava, pilića, koka nosilja, 

Aksijalni sa lopaticama od polietilena

Rade se sa radnim kolom od polietilena i polipropilena u prečnicima
od 300, 350, 400, 450 i 500 mm.
Radno kolo izdžava radne temperature od -40 do +85 stepeni celizijusa .
Rade se u:
– okruglom čeličnom kućištu- ugradnja u zid.
– okruglom čeličnom kućištu sa četvrtastom prirubnicom-ugradnja u portal, panel, zid
– kao cevni ventilatori sa okruglim prirubnicama.
Svi ventilatori ugradjuju se horizontalno i vertikalno.
Zaštitna mreža obavezno je ugradjena na usisnoj strani,
a na izduvnoj samo na zahtev kupca

Aksijalni sa metalnim lopaticama

Ventilatori sa radnim kolom sa metalnim lopaticama rade se u prečnicima:
400, 500, 600, 630, 700, 800, i 900mm.

Proizvode se kao ugradni, cevni, zidni, panelni prozorski. Radno kolo je direktno vezano na osovinu elektromotora.

Koriste se za ventilaciju industrijskih objekata, magacina, garaža, stočnih farmi, sušara itd.

 

Aksijalni kutijastog oblika

Proizvode se u  prečnicima od 300 do 1000 mm.

Radno kolo je vezano direktno na osovinu elektromotora. 

Na usisnoj strani imaju zaštitnu mrežu a na izduvnoj samopodiznu gravitacionu žaluzinu.

Obično se montiraju na spoljni dio fasade.

Aksijalni sa lopaticama koje menjaju ugao zahvata

Proizvode se u prečnicima od 300 do 900 mm, ugao zahvata može da se menja u stanju mirovanju . 

Proizvode se kao cevni, zidni, panelni. 

Primena:
Sušare, Industrijski pogoni, garaze, sportske dvorane…