Automatski regulatori obrtaja

Regulatori broja obrtaja

Automatski regulatori broja obrtaja monofaznih ventilatora sa termo sondom.

Manuelni regulatori broja obrtaja.

Proizvode se po potrebi kao pojedinačni ili grupni zavisno od broja ventilatora.