Svetlobrani

Pocinkovani svetlobrani

Izradjeni su od pocinkovanog lima koriste se na otvorima za ulaz i izlaz vazduha na objektu koji se ventilira posebno na stočarskim farmama.

Na peradarskim farmama služe da onemoguće prolaz dnevnog svetla u objekat da nebi došlo do kanibalizma.