Krovni ventilacioni kanali

Pocinkovani

Izradjeni su od pocinkovanog lima sa prirubnicama u segmentima od 1m.
Segmenti se spajaju (nastavljaju) vijcima.

 Na zadnji segment montira se zaštitna kapa.
Sluze za vertikalnu ventilaciju.
Ventilator se montira na prirubnicu prvog segmenta.